Sy-værksted

Ressource Akademiets syværksted tilbyder ressourceforløb og afklaringsforløb til borgere med fysiske, psykiske, sociale eller sproglige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. 

I vores hyggelige lokaler på Islands Brygge, arbejder vi med upcycling af bl.a. brugte tekstiler for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som af flere grunde har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Desuden arbejder vi for at være et bindeled for borgerene med henblik på at danne fællesskaber og derudover generere viden omkring genanvendelse af forskellige ressourcer.

De opgaver vi laver forgår primært i samarbejder med virksomheder, som ønsker at få produceret nye produkter ud af forskellige brugte materialer, og som værdsætter dansk produceret håndværk, bæredygtigt design og som tager socialt ansvar. Desuden sælger vi upcycled produkter i vores egen webshop.

Under forløbet indgår man i produktionen og i arbejdsfællesskabet sammen med værkstedernes faste personale. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus på at arbejdet skal give succesoplevelser, motivation, glæde og en tro på fremtiden.