Ressourceforløb

Ressource Akademiet har flere faglige fokusområder, som altid indeholder en tværfaglig helhedorienteret insats der peger mod fremtidig beskæftigelse. Alle forløb bliver tilrettelagt individuelt til den enkelte borgers behov.
Under forløbet indgår man i værkstedernes produktion og i arbejdsfællesskabet sammen med værkstedernes faste personale. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus på at arbejdet skal give succesoplevelser, motivation, glæde og en tro på fremtiden.