Virksomhedsrettet indsats

På Ressource Akademiet arbejder vi altid for at lave gode praktikforløb med klare aftaler der kan bringe borgerne nærmere løntimer.
Ved starten af en virksomhedsrettet indsats indgås en arbejdsaftale mellem Ressource Akademiet, borger og virksomhed. Aftalen skal have til formål at sikre enighed om opgaver, arbejdstid og mål for forløbet.
Ressource Akademiet sætter sammen med borgeren og virksomheden mål for borgerens indsats. Det kan f.eks. være at opnå løntimer, bestemte kompetencer, eller ordinære timer. Praktikkerne forløber med tæt opfølgning i form af besøg, telefonisk henvendelse og med konkret afklaring til brug for planlægning af borgerens fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.