Mentorstøtte

Målgruppe:  Den primære målgruppe er borgere med autisme herunder aspergers, som samtidig kan have funktionsnedsættelser på grund af svær angst, depression, Tourettes syndrom, OCD, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Vores målgruppe er i besiddelse af enorme ressourcer, som samfundet fortjener at få glæde af. Gennem støtte, uddannelse og selvforståelses kurser, bliver borgeren klogere på egne styrker og svagheder hvilket kan være med til at ruste dem til fremtidige udfordringer
Værdier:  Vi tror på, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren og at man med den rette støtte kan udvikle og udnytte sine ressourcer til gavn for sig selv og sine omgivelser. Særligt udsatte borgere, har krav på en mentor. Hensigten er, at en mentor kan medvirke til at stabilisere borgerens liv i en sådan grad, at borgeren på sigt kan indgå i jobrettet tilbud.
Mentor:  Ressource Akademiet hjælper til at vedligeholde tilknytning til arbejdsmarkedet, lektiehjælp, hjælp og støtte til døgnrutiner, uddannelses og arbejdssøgning, brobygning imellem borger og kommune, hjemmebesøg, ledsage/ bisidde borgeren ved vigtige samtaler med jobcenter, arbejdsgiver, uddannelse, sagsbehandler mm. Virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesmuligheder og praktikforløb.

 

 

Støtte/kontakt: Flere borgere har brug for støtte i dagligdagen til at få strategier for, madindkøb, sociale netværk, gøremål i forhold til økonomi, budgetter, vedligeholdelse og oprydning i hjemmet, fritid, hobby, sport, og kulturelle oplevelser.
Ressource Akademiet støtter sig til følgende lovgivning: Serviceloven §52, §85, §104 Beskæftigelseslovens mentorordning Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven). Mentorstøtte §31 b, c, d, e, f.

Kontakt os for mere information