Målgruppe

Ressource Akademiets afklaringsforløb og ressourceforløb henvender til borgere med fysiske, psykiske, sociale eller sproglige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Uddannelsen har til sigte at opøve borgerens funktionsniveau og arbejdsevne og derved forhindre dem ud i førtidspension.
Den primære målgruppe er borgere med autisme herunder aspergers, som samtidig kan have funktionsnedsættelser på grund af angst, depression, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, m.m.
Der er fokus på motion og sundhed som en del af Ressource Akademiets daglige undervisningen. Derudover vil der blive hjælp til selvforståelse og håndtering af vanskelig situationer, samt forbyggelse af social isolation.