Formål

At udvikle borgerens arbejdsevne, så denne på sigt kan varetage et arbejde eller gå i gang med en uddannelse.
Borgerne skal igennem forløbet:
• Blive motiverede og positivt indstillede overfor forandringer
• Styrke personlige og sociale kompetencer
• Opnå øget indsigt i kravene på arbejdsmarkedet
• Blive i stand til at matche egne jobønsker med realistiske muligheder på arbejdsmarkedet.
• Opnå styrket fremmødestabilitet
• Opnå konkret arbejdserfaring gennem virksomhedspraktik
• Blive bedre til at mestre egen sygdom og hverdagshåndtering