Afklaringsforløb

For nogle borgere kan det være givtigt med et afklaringsforløb i trygge rammer, hvor der er et personale som forstår og tilgår den enkelte borgeren individuelt.
Afklaringsforløbene forgår på et af vores værksteder, som er basen for at skabe meningsfuld beskæftigelse, netværk og udviklingsmuligheder til borgeren, som har mistet tilknytningen til arbejdsmarked.
Her tester vi styrker og kompetencer og afklarer, hvad han/hun gerne vil og kan. Herefter tilrettelægger vi evt. et længervarende ressourceforløb, som tager udgangspunkt i og passer til de ressourcer, den enkelte borger må have.
Forløbene tilrettelægges med varighed på min. 13 uger. Ressource Akademiet tilrettelægger de individuelle forløb, så det har størst mulig effekt i forhold til at få den enkelte borger i uddannelse eller beskæftigelse.
Afklaringsforløbet vil blive afsluttet med en rapport med vurdering af beskæftigelsesmuligheder/arbejdsevnevurdering